"Galicia, a terra que non se esquece..." 
Castelao